• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji w formie wyprzedaży produktów powystawowych oraz pierwszych sztuk produkcyjnych, zwanej dalej „Promocją”, jest RUSACK Angelika Rusak, NIP 7010309174, ul. Stelmachów 12, 04-274 Warszawa
 2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25.11.2022 roku do 27.11.2022.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2 Dostępne Produkty
 1. Promocja obejmuje produkty dostępne na stronie rusack.store, na której prowadzona jest sprzedaż.
 2. Do każdej torebki Hamper E oraz Hamper E mini zostanie dołączony zestaw zawieszek oraz pasek na talie GRATIS
 3. Do każdej torebki Hamper E oraz Hamper E mini można dokupić pasek na ramię w PROMOCYJNEJ cenie 49 pln.
 4. Uczestnik promocji nie ponosi kosztów dostawy.

 

 • 3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 2. Uczestnik Promocji może zakupić więcej niż 1 produkt.
 3. Produkt zostanie wysłany w okresie 1.12-5.12.2022

 

 • 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami oraz regulaminem widniejącym na stronie www.rusack.store.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 2. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest RUSACK Angelika Rusak, NIP 7010309174, ul. Stelmachów 12, 04-274 Warszawa
 3. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyprzedaży oraz wysyłki produktów.
 4. Wysłanie wiadomości do organizatora w celu zamówienia produktu w promocyjnej cenie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 • Brak produktów w koszyku.